Digitālais plaukstas refraktometrs Perfect Udder

Digitālais plaukstas refraktometrs Perfect Udder

Dairy Tech
Duālais Digitālais Refraktometrs sausnas mērīšanai pirmpiena un kopējā proteīna noteikšanai asins serumā. 

Pirmpiena menedžmentam:

  • Attaisiet vāciņu, uzpiliniet dažas pilītes pirmpiena uz stikla lēcas
  • Aiztaisiet vāciņu
  • Nospiediet pogu GO
  • Nolasiet rezultātus Brix mērvienībā
  • Notīriet refraktometra stikla lēcu

Using a Dual Digital Refractometer