Tuneļu maisu mašīnas ar stumjamo vairogu

Tuneļu maisu mašīnas ar stumjamo vairogu

Budissa Bag
Budissa tuneļu maisu tehnoloģijas iespējas un priekšrocības

Budissa tuneļu maisos, izmantojot Budissa tuneļu maisu pildīšanas mašīnas, iespējams pildīt, sapresēt un glabāt šādus lopbarības veidus, citas vielas un produktus:

 •  Zāles skābbarība
 • Kukurūzas skābbarība
 • Sausi un mitri graudi, pupas, zirņi, rapsis
 • Veseli un malti graudi, pupas, zirņi, rapsis
 • Alus drabiņas
 • Cukurbiešu graizījumi
 • Smalcināts siens un salmi
 • Sojas, rapšu un saulespuķu spraukumi un citas lopbarības izejvielas
 • Ābolu izspiedas
 • Kartupeļi 
 • Cukurbietes
 • Minerālmēsli
 • Sāls
 • Sadzīves atkritumi
 • Kūtsmēsli
 • Kūdra
 • Komposts 
 • Skaidas 
 • Šķelda
 • Citi birstoši produkti un vielas
 
 
Budissa tuneļu maisu tehnoloģijas priekšrocības:

 • Ātrs un salīdzinoši viegls skābbarības ražošanas process
 • Skābbarības pildīšanu tuneļu maisos var pārtraukt, beigt vai atsākt jebkurā laikā neietekmējot skābbarības kvalitāti (nepastāvīgos laika apstākļos, ja salūzt tehnika)
 • Viegli organizēt darbu un cilvēkus
 • Novērsta nekvalitatīva plēves uzklāšana un nekvalitatīva ieskābējamās masas hermetizācija
 • Nav nepieciešams liels cilvēku un darba laika resurss plēves uzklāšanā uz skābbarības
 • Vējains laiks neietekmē skābbarības izolēšanu no gaisa ietekmes
 • Nav nepieciešami oļu maisiņi plēves hermetizēšanai
 • Efektīvi izmantoti tehnikas un cilvēku resursi
 • Skābbarības ražošanai nepieciešami mazāki tehniskie un cilvēku resursi
 • Nav nepieciešama blietēšanas un ieskābējamās masas izlīdzināšanas tehnika
 • Tūlītēja atvestā ieskābējamā materiāla izolēšana no gaisa un nokrišņu ietekmes (pat ja ir liels vējš vai pildīšanas darbs ir jāpārtrauc)
 • Novērsta ieskābējamās masas bojāšanās pildīšanas laikā nokrišņu un gaisa klātbūtnes ietekmē
 • Novērš vai samazina skābbarības zudumus līdz minimumam (bioloģiski nenovēršamu zudumu līmenim) 
 • Pilnībā novērsta ieskābējamā materiāla piesārņošana ar blietēšanas tehnikas riteņiem vai citādāk materiāla presēšanas laikā
 • Nevēlamu procesu samazināšana, novēršana ieskābējamā materiāla fermentācijas un glabāšanas laikā
 • Skābbarība tuneļu maisā tiek vienlīdz labi sablīvēta jebkurā tuneļa maisa vietā
 • Novērsta skābbarības sulu nonākšana apkārtējā vidē 
 • Precīzāka lopu barošana. Novērstas barības sausnas un barības veida izmaiņas barojot lopus
 • Atšķirīga botāniskā sastāva, veģetācijas fāzes vai sausnas zāles skābbarību var ieskābēt atsevišķos tuneļu maisos vai iezīmēt to atrašanās vietu tuneļu maisā ar marķieri
 • Maza skābbarības griezuma virma (līdz minimumam samazināta gaisa, nokrišņu ietekme uz atvērto skābbarību
 • Liels skābbarības izbarošanas ātrums (tuneļa iztukšošanas ātrums)
 • Piemērota dažādu uzņēmumu vajadzībām un iespējām atkarībā no tuneļu maisos pildāmā materiāla daudzuma pildīšanas biežuma un ātruma
 • Lēts un izdevīgs skābbarības un citu materiālu glabāšanas veids, bieži kā papildus variants jau esošajam glabāšanas veidam
 • Veiksmīgi konkurē ar jebkuru citu skābbarības un citu produktu glabāšanas veidu 
 • Aktīva, kontrolējama un izmērāma masas sapresēšana palīdz radīt vēlamus glabāšanas apstākļus tuneļu maisā iepildītajam materiālam
 • Piemērota jebkura rupjās lopbarības veida, birstošu vai granulētu produktu konservēšanai un/vai glabāšanai
 • Elastīga uzglabāšanas vietas izvēle atkarībā no ekspluatācijas prasībām un iespējām
 • Minimālas investīciju un kredīta procentu izmaksas, zemas ekspluatācijas izmaksas, ātra amortizācija
 • Rentabilitāte bez jebkāda valsts atbalsta neatkarīgi no politiskās situācijas
 • Nekaitē videi (neparedz aizņemt ar būvēm zemi, nenoblīvē zemi, nav jāiegulda dārgā infrastruktūrā)
 • Pareizi lietojot, hermētiski noslēgta un blīva sistēma
 • Iespējams izmantot dažādas klases un jaudas tehniku
 • Zemas investīciju un lietošanas izmaksas salīdzinot ar skābbarības sagatavošanas tehnoloģijām tranšejās, kaudzēs vai ruļļos 
 • Budissa tuneļu mašīnas ir izturīgas un, intensīvi izmantojot, kalpo pat 20 un vairāk gadus
 • Resursu saglabāšana, izmantojot vairākkārtēju un maksimālu plēves izmantošanu